×

Rio Tinto: Striking Hot Iron

Tuesday, 15 Nov 2011 | 3:45 PM ET

Tom Albanese, Rio Tinto CEO, discusses the comeback for iron ore prices.