×

Eckhard Cordes

Tuesday, 2 Aug 2011 | 9:55 AM ET

Eckhard Cordes, CEO Metro AG